• Som en diagnose..

    Som en diagnose..

    Å være, er å fungere på den ene eller den andre måten. Kanskje lever man etter spesielle regler. Noe blir [...]